සිහිනයක් වූ ප්‍රේමයක්෴( අළුත්ම නව කථාව)

සිහික් වූ ප්‍රේක්
 
 
පන්හිඳ තුඩඟට හසු නොවුවද, යතුරු පුවරුවෙන් කැටයම් වන, අපේ කාලයේ සංජලාවකගේ, සත්‍ය ආදර කථාව෴
 
(මෙය සත්‍ය සිදුවීමක් පාධක කර ගත් නව කථාවක් වන අතර කථා නායිකාවගේ අවසරය මත කථා මාලාව පෙල ගස්වා ඇත.. මෙම කථාවෙහි නම් ගම් පමනක් මනංකල්පිත වේ)
 
රචනය: රවීන් බණ්ඩාර
 
1 කොටස  මොතැනින් 
 
 2 කොටස  මොතැනින්
 
 3 කොටස  බලාපොරොත්තු වන්න....  

1 comment: